Caldera Defense אפליקציית המציאות המדומה בה אתם נמצאים בראש מגדל שמירה.

האנרגיה שלכם נצברת באמצעות אנרגיית הר הגעש שבו אתם נמצאים, ממש בתוכו, על לוע ההר.

המיקום הגיאוגרפי שלכם הוא בכוכב לכת עוין בו אתם נדרשים להדוף את ההתקפה של

האויב, המנסה בכל דרך אפשרית להגיע אליכם, על ידי טנקים, לוחמים ופצצות.

עליכם להילחם בכל יכולתכם על ידי יריות תותח וטילים מונחים כל זאת בעודכם מחכים

לסיוע שיגיע במהרה.

השתמשו באנרגיה המזוקקת שברשותכם בשביל לתקן ולשדרג את הבסיס שלכם.

בנו מערכת ביצורים והגנה קטלנית כנגד האויבים שלכם.

האם תוכלו לשרוד את ההתקפה הקטלנית?

השתמשו לשם האפליקציה במשקפי המציאות המדומה של גוגל קארדבורד, Google

Cardboard, באמצעות הפלאפון החכם ומערכת ההפעלה של גוגל, מחכה לכם חוויה יוצאת

דופן בתלת מימד.