Be a Spider פותח במיוחד בשביל להעניק לכם חוויה ייחודית ומהנה, בו אתם מתגלמים בדמותו של עכביש, נהנים מלזחול בתוך רשת הקורים שלכם, מטפסים על קירות ומתנודדים מהתקרה.

האפליקציה החדשה Be a Spider מאפשרת לכם להתמזג עם עולמו של עכביש קטן מימדים בדרכו אל הטרף.

The King of The Loft אופציה בתוך האפליקציה לצייד את העכביש שלכם בכלי נשק ולצאת אל הקרב. באמצעות להביור אש בגודל מותאם למידות העכביש שלכם תוכלו להילחם בעכבישים אחרים המאיימים להשמיד אתכם.

תוך כדי האפליקציה אתם מתקדמים ומשכללים את יכולות הירי שלכם, ישנם עשרה שלבים מרהיבים ומרתקים היכונו למלחמת העכבישים, מלחמה לחיים ולמוות נגד אויבים המאיימים לכלותכם.

האפליקציה מתאימה לקסדת המציאות המדומה של  Samsung Gear VRבהתאמה  למערכת ההפעלה של אנדרואיד.