VR Chat | צט מציאות מדומה

VR Chat | צט מציאות מדומה

היכולת לחלוק את כל מה שיש לכם עם אחרים, היכולת לשוחח בתלת מימד בעולם המציאות המדומה, עכשיו באמצעות משקפי וקסדות מציאות מדומה, תוכלו לשנות את כל התפיסה שלכם על אינטראקציה חברתית. תוכלו לבנות עולם שלם משל עצמכם, מלא בדמויות ייצוגיות על המסך עימם תוכלו לנסות לשוחח וליצור...