VRporize – VR FPS | ויאר פוריז

VRporize – VR FPS | ויאר פוריז

העתיד נראה חשוך בעקבות תקרית לא צפויה בכוכב הלכת מרקורי. נותק הקשר עם משלחת המחקר שנשלחה אל הכוכב. חללית נשלחת אל הכוכב מכדור הארץ בכדי לגלות מה עלה בגורלם של חברי המחקר. באפליקציה החדשהVRporize אתם נכנסים אל הנעליים של מפקד משימת החילוץ פיטר. אתם יוצאים למסע של גילוי...
The Brookhaven Experiment

The Brookhaven Experiment

Brookhaven Experiment בשביל במיוחד והישרדות, יריות משחקהואHTC Vive של ההתחלה זוהי, את לשרוד בשביל לרשותכם שעומדים המתוחכמים הנשק כלי בכל לשלוט נדרשים אתם העולם,סוף המתקפה של המפלצות האימתניות המאיימות להשמיד אתכם מן היסוד. היא דקה כל בהשמדה, התחילו כבר המפלצות...
A Game of Geometric Horror | אימה גאומטרית

A Game of Geometric Horror | אימה גאומטרית

מעבר למימד הנוח והמוכר שבו אנחנו חיים, מעבר לעולם הבטוח שבתוכו אנחנו נמצאים, מעבר למרחבים האינסופיים של החלל, מעבר לעומק הזמן, ישנו מקום שהמין האנושי לא אמור לגלות ולחשוף, מקום נסתר שבו אין לבני האדם אפשרות לשרוד, מקום עוין לכל צורות החיים על פני כדור הארץ. אנחנו לא...
Ghosts of our Future | רוחות מהעתיד

Ghosts of our Future | רוחות מהעתיד

בני אדם, העלאת הרף של גבולות האפשר הפכה להיות המטרה המרכזית והבלעדית שלכם, ואתם יותר ממוכנים לשלם את המחיר שנדרש עבור הדבר. התיאבון הבלתי נפסק והבלתי ניתן לעצירה של בני האדם למשאבים חומריים, הניצול של חומרי הגלם של הטבע, פגע באיזון האקולוגי העדין של כדור הארץ, פגיעה...
Dreadhalls | היכלי האימה

Dreadhalls | היכלי האימה

Dreadhalls הוא מסע בתוך צינוק, מסע וירטואלי המאפשר לכם לחקור את הצינוק ולמצוא את דרככם במבוך. עליכם לפלס את דרכם ולמצוא את הדרך לצאת מתוך הצינוק, הדרך אל החופש הנכסף. בתוך המבוך הסבוך עליכם גם להימנע מהיצורים הבאים לקראתכם, וכל זאת תוך כדי ניווט בדרככם החוצה....
12