Over the Alps | מעבר לאלפים

Over the Alps | מעבר לאלפים

לטוס 23 קילומטרים מעל האלפים בצרפת, לטוס בכדור פורח בשביל לגלות ולחוות נופים  יפיפיים של הרי האלפים המתנשאים לגובה, הרים וסלעים היוצרים פסיפס  מרהיב של הנוף. לרחף בכדור פורח מעל המצוקים המרשימים, מעל נהרות שוצפים, מעל כפרים וחוות הנטועים עמוק בתוך הנוף. Over the Alps...